Instalacijski proces

Glavna permisa iza Fibaro sustava je mogučnost njegove instalacije u bilo koju kuću, ured, stan ili vikendicu bez potrebe bušenja zidova, kabliranja ili na bilo koji način oštečivanja postojeće infrastrukture. Ovaj sustav pruža vam potpunu kontrolu, bez puno muke. Fibaro sustav prilagođava se vašim potrebama i zahtjevima, a ne obrnuto. To je jedna od mnogih razlika koja razlikuje ovaj sustav od konkurentskih.

Instalacija - pametna kuća

3-minutna instalacija

Ugradnja Fibaro uređaja traje oko 3 minute. Sve što trebate učiniti je da uklonite zadani prekidač (npr. prekidač za uključivanje/isključivanje svjetla) od zida, isključite ga sa žica koje izlaze iz zida, priključite Fibaro modul na žice i priključite prekidač na modul. Sljedeće što trebate je da pričvrstite prekidač vijkom nazad na zid i time ste završili fizički dio instalacijskog posla.

3-minutna instalacija - pametna kuća

Dodavanje uređaja u Home Center

Kako bi dovršili instalacijski postupak, instalirani uređaj treba dodati u Home Center ili tzv. centralnu bazu automatizacijskog sustava. Instalacijski proces završava tako da se Home Center postavi u mod "osluškivanja" i da se prekidač koji je smješten ispod modula pritisne tri puta. Zahvaljujući inovativnoj z-wave tehnologiji, uređaji Fibaro Sustava mogu jednostavno komunicirati sa središnjom jedinicom odnosno Home Centrom, dok je sama instalacija automatizacijskog sustava jednostavna i još važnije jeftina.

Dodavanje novog uređaja u Home Center - pametna kuća