Iznimno kompaktan senzor vrata/prozora

Senzor vrata/prozora radi na z-wave standardu što jamči savršenu kompatibilnost s Fibaro sustavom, a kao izvor napajanja koristi bateriju. Senzor proširuje mogučnosti samog Fibaro sustava pračenjem otvorenosti/zatvorenosti vrata, prozora i garažnih vrata. Koristi se za automatsku kontrolu razine svjetlosti, kontrole pristupa i sustava zaštite. Ugradnja senzora vrata/prozora u vašem domu povećava sigurnost i udobnost njegovih stanovnika. Osim što senzor može biti opremljen modulom za temperaturu, može se koristiti i ugrađeni binarni ulaz.

Senzor vrata, prozora - pametna kuća

Funkcionalnost senzora

Senzor vrata/prozora objedinjuje funkcionalnosti 4 uređaja u jednom, a to su: magnetni senzor, binarni ulaz, temperaturni senzor i pokretač scena.

Jednostavna i brza instalacija

Postavljanje modula senzora je vrlo jednostavno. Samo ga izvadite iz kutije, uklonite zaštitni film na bateriji i postavite na željeno mjesto pomoću isporučene obostrane ljepljive trake.

Prilagodljiv bojama

Fibaro senzor vrata/prozora dostupan je u 7 različitih boja. Odaberite boju koja najviše odgovara dizajnu interijera vaše kuće i uživajte u netaknutim ljepotama, sigurnosti i udobnosti.

Magnetni senzor - pametna kuća

Magnetni senzor

Ugradnja magnetnog senzora u vaš dom, omogučuje više informacija Fibaro Home Centru, odnosno centralnoj jedinici što može koristiti za kontolu ostalih komponenti Fibaro Sustava. Ovaj modul služi za provjeravanje ovtorenosti/zatvorenosti bilo kojih vrata ili prozora. Ukoliko je prozor otvoren, Fibaro Sustav će zabraniti pokretanje grijanja ili klima uređaja za tu prostoriju, pa će i troškovi istih biti smanjeni. Kod postavljanja magnetnog senzora na ulazna vrata, mogu se automatski uključiti svjetla kada se vrata otvore ili se može pokrenuti određena predefinirana scena za tu radnju, npr. "Scena - Povratak kući". Osim toga senzor vrata/prozora može se koristiti kao senzor neovlaštenog ulaza koji zatim aktivira alarm. Ovo su samo neke mogučnosti kako je moguće koristiti ovaj senzor, na vama je da oslobodite maštu i iskoristite njegov potencijal.

Primjer ugradnje senzora vrata/prozora - pametna kuća
Binarni ulazni senzor za prekidače - pametna kuća

Binarni ulazni senzor za prekidače

Magnetni senzor u kombinaciji s centralnom jedinicom Fibaro Sustava može se upotrebiti za pokretanje bilo koje funkcije. Ukoliko je binarni ulaz na magnetnom senzoru povezan s klasičnim prekidačem ono može upravljati s drugim Fibaro komponentima. Binarni ulaz omogućuje spajanje neplanirani broj prekidača na odabrano mjesto bez kabliranja, odnosno postavljanja dodatnih električnih instalacija. Broj i pozicija postojećih prekidača više nije limitiran samim rasporedom interijera.

Primjer ugradnje senzora vrata/prozora za prekidače - pametna kuća
Temperaturni senzor - pametna kuća

Temperaturni senzor

Magnetni senzor isto tako radi i sa DS18B20 temperaturnim senzorom (prodaje se odvojeno) koji se spaja na predviđene ulaze u samom magnetnom senzoru, tako da se točno spoje konektori na predviđena mjesta i zategne pomoću vijaka. Temperaturni senzor uvelike povečava broj funkcionalnosti Fibaro Sustava. Magnetni senzor šalje podatke o tome je li otvoren prozor dok temperaturni senzor prikuplja podatke za automatsku regulaciju ventilacije bez pretjeranog hlađenja. Temperaturni senzor se također može upotrebljavati prilikom stvaranja teperaturnog profila na panelu za kontrolu grijanja/hlađenja.

Magnetni senzor vrata/prozora kao pokretač scena - pametna kuća

Pokretač scene

Magnetni senzor ima posebnu mogučnost automatske aktivacije predefinirane scene. Pokretanje scena samo na instalacijama je bilo teško izvesti do sada. Za aktivaciju scene je potreban samo Fibaro modul sa mogučnošću aktivacije scene koji se spaja na željeni električni uređaj. Jednostavno spojite prekidač ili senzor pokreta na Fibaro modul i dodjelite scenu koju želite. Dakle, dobivate univerzalni baterijski pogonjen bežični prekidač za više uređaja koji je spreman za rad u vrlo kratkom vremenu.

Primjer pokretanja scena - pametna kuća